GDPR WTC Schoonaarde


WTC SCHOONAARDE General Data Protection Regulation
Welke persoonsgegevens houdt je organisatie bij ? naam en voornaam
adres
email
telefoon of gsm nummer
telefoon of gsm nummer ouders, partner,…
betaling lidgeld of deelname aan activiteiten
foto’s en filmpjes met persoon duidelijk in beeld
algemene sfeerfoto’s, spontane groepsfoto’s en filmpjes waar persoon kan op aanwezig zijn
evaluaties
prestaties, uitslagen
functie in de organisatie
geboortedatum
gegevens voor VWB
Doelstellingen. De gegevens worden gebruikt om: Om personen in te schrijven als lid of deelnemer (contractuele basis)
personen te verzekeren (contractuele basis of wettelijke verplichting)
personen praktisch en inhoudelijk via mail , sms,… te informeren over de activiteiten waarvoor ze zich inschreven (gerechtvaardigd belang)
personen uit te nodigen voor of te informeren over de volgende gelijkaardige activiteit
direct marketing (enkel mogelijk mits toestemming of voor gelijkaardige activiteiten binnen de organisatie als de persoon zelf zijn gegevens heeft bezorgd aan de organisatie)
Van wie krijg je deze gegevens persoon zelf
Aan welke externe organisatie of persoon geef je deze gegevens door noodzakelijke info aan leden en VWB voor normale werking te verzekeren
Met welke verwerkers worden de gegevens gedeeld? Welke verwerkers kunnen aan de gegevens? mailprogramma, websitebeheerder, facebook
Hoe lang bewaar je deze gegevens? bepaalde gegevens worden opgeslagen in het archief, namelijk: historiek leden en  activiteiten van bij de start club tot ontbinding ...
Hoe is de betrokkenen geïnformeerd over de manier waarop je organisatie omgaat met gegevens ? toelichting bij betaling lidgeld & statuten
Wie heeft in de organisatie toegang tot de gegevens: bestuur
Hoe beveilig je deze gegevens paswoorden
Hoe kunnen de personen wiens gegevens je verwerkt hun rechten uitoefenen via contactpersoon in de organisatie, namelijk: secretaris

Jarigen deze week

  • Peirlinck Karina (22/06)

Weer

Laatste Nieuws

Kalender WTC Schoonaarde2024
kalender

Sponsors

Leedse Dakwerken
Cafe De Mosput, Schoonaarde
Belfius Scheldeland
Café De Rust
Bio Racer